NLP COACHING

NLP coaching poiščemo, ko želimo izboljšati učinkovitost v poslovnem in osebnem življenju.

Z NLP-jem prepoznamo povezave med doživljanjem, mišljenjem, čustvovanjem, delovanjem in govorom, kar nam omogoča, da globlje razumemo doživljanje posameznika (sebe in drugih) in posledično tudi zavestno vplivamo na to doživljanje.

Nevro-lingvistično programiranje je napreden sistem komunikacijskih orodij in tehnik o osebni odličnosti, ki so izjemno uporabne za izboljšanje vaše učinkovitosti tako v poslovnem svetu kot v osebnem življenju.
 
Ponuja vrsto učinkovitih orodij, s katerimi lahko:
 • izboljšate svoje organizacijske in komunikacijske veščine,
 • prepoznate in aktivirate svoj notranji potencial,
 • vzpostavljate in vzdržujete kakovostne medčloveške odnose,
 • osvojite sposobnost hitrega učenja novih veščin,
 • prepoznate potrebe in želje sogovornika,
 • spoznate sebe in
 • pridobite tehnike za ustvarjanje želene realnosti.
 
Z NLP-jem prepoznamo povezave med doživljanjem, mišljenjem, čustvovanjem, delovanjem in govorom, kar nam omogoča, da globlje razumemo doživljanje posameznika (sebe in drugih) in posledično tudi zavestno vplivamo na to doživljanje. Pomaga nam priklicati skrite vire moči in okrepiti že odkrite, lažje shajati z drugimi  ljudmi ter jih bolj učinkovito motivirati, poučevati in sodelovati z njimi. Kot takšen je NLP neprecenljiv pripomoček pri vodenju, svetovalnem delu, prodaji, poučevanju, nastopanju ali osebnostni rasti.

 

NEVRO (nevrološko): to je naša povezava z našimi čutili (vid, sluh, otip, vonj, okus), s katerimi zaznavamo svet okoli sebe ter ustvarjamo lastno realnost.

 
LINGVISTIČNO (jezik): jezik vpliva na naše razmišljanje, oblikuje in spreminja naša razpoloženja, ter določa naše vedenje. Je sredstvo za razumevanje in oblikovanje sveta in ne samo sredstvo komuniciranja.
 
PROGRAMIRANJE:  se nanaša na notranje procese mišljenja, občutenja in vedenja. Temelji na zavestnem in ciljno usmerjenem ravnanju, s katerim spreminjamo svoje mišljenje, izboljšamo obstoječa neželena ali omejujoča stanja ter s tem lažje dosegamo svoje cilje.
 

NLP torej opisuje, kako ljudje zaznavamo svet, kako te zaznave notranje organiziramo, predelujemo, kako si ustvarjamo lastno realnost in se nanjo odzivamo s svojim vedenjem.

NLP je izjemno uporaben pri uresničevanju želenih sprememb v vašem življenju.
Z orodji za:
 • spremembo čustev (npr. spremenite tremo v odločnost in samozavest),
 • spremembo prepričanj (npr. dvom v lastne sposobnosti spremenite v prepričanje, da vam bo uspelo),
 • pospešeno učenje potrebnih novih veščin (npr. izboljšate svojo prepričljivost ali svoje pisateljske sposobnosti) .

lahko postavite solidne osnove za katerokoli resno in zahtevno spremembo v vašem življenju:

 • pri vaših ciljih vam NLP tehnike lahko pomagajo lažje in hitreje do želenih rezultatov na osebnem in poklicnem področju in
 • pri problemih, ki bi se jih radi končno lotili, vam NLP orodja lahko pomagajo do aktiviranja vaših potencialov v taki meri, da boste res uspeli.
 
NLP imenujemo tudi študij odličnosti. Vsebuje številne “recepte za uspešnost”, ki so jih na osnovi analiz nadpovprečno uspešnih posameznikov definirali dr. John Grinder, Richard Bandler in vrsta NLP praktikov, ki so se lotili te zahtevne naloge. Raziskuje, kaj točno je tisto, kar nekoga naredi najboljšega v tistem, kar počne, in išče optimalne načine, kako lahko ljudje nasploh dosežemo odlične ali celo vrhunske rezultate. Omogoča nam študij in analizo strategij nadpovprečno uspešnih posameznikov (modeliranje) na vsakem področju človekovega delovanja ter možnost posredovanja tega znanja in spretnosti tudi drugim.
 
Eden od ciljev NLP-ja je opremiti vas z orodji, s katerimi boste lahko tudi sami izbrali veščine, pri katerih bi bili radi bolj uspešni in potem z NLP orodji znali prepoznati strategije (sekvence miselnih procesov, navade, dejanja, prepričanja …), ki so ključne za doseganje vrhunskih rezultatov na tem področju. S tem znanjem boste v naslednjem koraku dvignili svojo uspešnost na izbranem področju na višjo raven.