TRANSAKCIJSKA ANALIZA (TA)

ms center zdravja

TA je teorija osebnosti in sistematična psihoterapija za osebnostno rast in spremembo.

Razen teorije osebnosti je TA tudi teorija komunikacije, teorija razvoja otroka in teorija psihopatologije.

Kot teorija osebnosti nam prikaže psihološko strukturo človeka. Pri tem uporablja tri-delni model, imenovan model ego stanj. Ta model nam tudi pomaga razumeti, kako ljudje funkcioniramo in izražamo osebnost skozi vedenje. 

TA kot teorija komunikacije omogoča analizo sistemov in organizacij.

TA pomuja teorijo razvoja otroka. Koncept življenjskega skripta ali scenarija razloži, kako naši sedanji življenjski vzorci izvirajo iz otroštva. S tem tudi razloži ponavljanje starih otroških strategij preživetja in ohranjanja odnosov, čeprav so sedaj nefunkcionalne oziroma so lahko rezultati boleči in samouničujoči. Tako nam posreduje tudi teorijo psihopatologije.

TA se v praksi uporablja kot psihoterapija za obravnavo vseh oblik psiholoških motenj, od vsakodnevnih življenjskih problemov do resnih psihoz. Metode terapije so uporabne pri delu s posamezniki, skupinami, pari in družinami. 

Izven terapevtskega področja se TA uporablja v izobraževalne namene. V pomoč je učiteljem in učencem, da ostajajo v komunikaciji, s katero se izognejo neproduktivni konfrontaciji. Še posebno je uporabna v svetovanju. TA je močno orodje v managementu in komunikacijskem treningu ter organizacijski analizi. TA je uporabna povsod, kjer je potrebno razumevanje posameznikov, odnosov in komunikacije.

ČAS JE.

Stopi v kontakt z mano.